Regler

1. Regler för tävlingsbidrag
---
1.1 Allmänt
---
* Swedish Game Awards (SGA) förbehåller sig rätten att bestämma om ett anmält bidrag får delta i tävlingen eller inte.

* För att ge förutsättningar för konkurrens på lika villkor får ett bidrag vid anmälan inte vara förknippat med, eller sponsrat av, företag inom spelutvecklings- eller underhållningsbranschen. Ett inlämnat bidrag som bryter mot denna regel kommer att diskvalificeras.
Förtydligande: Man får ha startat ett eget företag (icke-professionellt) inom ramen för sitt bidrag, regeln är främst till för att förhindra ekonomisk uppbackning från utomstående. Det vill säga att bidraget skall vara oberoende. Har man ett företag sedan tidigare får det dock inte ha publicerat andra titlar.

* Bidrag får inte tidigare ha publicerats eller marknadsförts aktivt.
Förtydligande: Med publicering menar vi att föra ut spelet på marknaden, inte att det deltagit i en tävling, förekommit i medier eller på en projekthemsida.

* Ett bidrag behöver inte vara ett stort, fullständigt spel för att få delta. Det måste dock finnas en fullt spelbar demoversion vid inlämning.

1.2 Teknik
---
* Bidrag som tävlar i den stationära klassen måste gå att köra på en PC med operativsystemet Windows XP. Bidrag som tävlar i den mobila klassen måste fungera i en på marknaden befintlig mobiltelefon.

* Bidrag får använda sig av befintlig teknik (som biblioteksrutiner, grafikmotorer, etc). Deltagarna måste dock ha rätt att använda tekniken och att delge SGA det fullständiga bidraget för bedömning, dvs respektera upphovsrätten och följa eventuella licensvillkor. I bedömningen kommer hänsyn att tas till hur stor del av bidraget som är egenproducerat.

* Bidrag får använda sig av befintlig media (som bilder, 3D-modeller, ljudeffekter, etc). Deltagarna måste dock ha rätt att använda sådan media, dvs respektera upphovsrätten. I bedömningen kommer hänsyn att tas till hur stor del av bidraget som är egenproducerat.

* Bidrag som är modifikationer av ett visst befintligt spel, och därmed kräver installation av detta spel för att fungera (s k moddar/mods) kommer att diskvalificeras.

2. Regler för tävlingsdeltagare
---
* SGA har som syfte att främja spelutveckling inom utbildningsväsendet i Sverige. Därför måste minst en av deltagarna bakom varje bidrag vara studerande vid svensk högskola eller svenskt gymnasium.

* Endast ett bidrag får lämnas in per deltagande lag.

* En enskild deltagare får vara medlem av som mest två deltagande lag, om lagen tävlar i olika klasser.

3. Övrigt
---
* Om ett lag planerar ett ambitiöst bidrag som inte helt följer reglerna ovan, är det möjligt att kontakta SGA med förfrågan om undantag kan göras.

* Mer specifika krav som berör det slutliga inlämnandet av bidragen kommer att utannonseras senare.

Vi söker folk till nästa år!
2005-05-13
Swedish Game Awards behöver fler som driver tävlingen. Vill du vara med? Kontakta oss.
Läs mer

Foton från kvällen
2005-05-13
Det fotograferades en hel del under kvällen. Här hittar du drygt 200 foton från hela kvällen.
Läs mer

Finalen avgjord!
2005-05-12
I kväll avgjordes finalen i Swedish Game Awards. Evenemanget präglades av en mycket positiv stämning
Läs mer