21/5
Final
Under en stor fest- och finalcermoni utsågs den 19 maj vinnarna i EMA '04. Vinnargalleri.

21/5
EMA '05
Excitera Mobile Award '04 är avslutad och organisations- kommittén vill rikta ett varmt tack till alla som varit inblandade! Mer info om nästa års tävling EMA '05 finns här!

Nyhetsarkiv
Excitera Mobile Award
c/o Tekniska Högskolans Studentkår

Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

E-post: ema@excitera.nu

Organisationskommittén:


Anders Asperén
E-post: asperen@excitera.nu
Tel: 070-176 19 97

Läser fjärde året på Industriell ekonomi med inriktning mot data och kommunikationssystem. Har en termin kvar till en kandidatexamen i företagsekonomi på Stockholms universitet. Arbetade hela förra året med Excitera Innovation Challenge. Vill i framtiden jobba med den senaste trådlösa teknologin.Daniel Kolvik
E-post:
daniel@excitera.nu
Tel: 070-886 18 38

Läser andra året på datatekniska programmet. Jobbar sedan 1996 inom data/it branchen, senast under startup av ett e-handels företag 2000. Driver sedan 1999 eget konsultbolag med inriktning på kompletta it/datalösningar. Har även intressen inom tjänster kring telekom.


Andreas Stenbäck
E-post: stenback@excitera.nu
Tel: 070-454 22 73

Andreas studerar fjärde året på Industriell ekonomi med inriktning mot data och kommunikationssystem. Läser parallellt på Stockholms universitet för en kandidatexamen i företags ekonomi. Fick under studier i San José, Silicon Valley, och University of New South Wales, Sydney, upp ögonen för den framtida kommunikationsteknologin vilket nu tar upp en stor del av intresset.Nicholas Montgomerie
E-post: nicholas@excitera.nu
Tel: 070-872 15 31

Läser fjärde året på Industriell ekonomi-programmet med inriktning programvarudesign. Är assistent i programmeringsundervisningen på KTH och har tidigare arbetat vid sidan av med data/IT. Tycker att mobil kommunikation är ett av de starkaste exemplen på teknik i vår tid som förändrar världen.Andreas Befrits
E-post:
Tel: 073-622 03 73

Andreas läser andra året på Mediatekniska programmet och är grafiskt ansvarig för Excitera Mobile Awards marknasföring.