21/5
Final
Under en stor fest- och finalcermoni utsågs den 19 maj vinnarna i EMA '04. Vinnargalleri.

21/5
EMA '05
Excitera Mobile Award '04 är avslutad och organisations- kommittén vill rikta ett varmt tack till alla som varit inblandade! Mer info om nästa års tävling EMA '05 finns här!

Nyhetsarkiv

Info på denna sida: Krav på Tävlingsbidrag, Krav på Tävlande Lag, Inlämning I, Inlämning II, Bedömningskriterier, Domarpanel, Regler, Genomförda Evenemang

Excitera Mobile Award är en programmeringstävling för studenter, i vilken ett spel eller en nyttoapplikation till en mobiltelefon skall utvecklas. Tävlingen avgjordes i sin första upplaga under våren 2004 och arrangeras av studentföreningen Excitera i samarbete med tävlingens partners Sun Microsystems, Industrifonden, SonyEricsson och Datormagazin. Denna sida täcker tävlingsinfo för EMA '04; återkom under hösten för info om EMA '05!


Krav på Tävlingsbidrag

-Ska vara antingen ett spel eller en nyttoapplikation till en mobiltelefon
-Ska vara skrivet i Java 2 Micro Edition (J2ME)
-Ska fungera i en på marknaden befintlig mobiltelefon


Krav på Tävlande lag

-Ska innehålla 1-10 personer
-Medlemmarna ska vara studenter (alla ska inneha en godkänd svensk studentlegitimation)
-Medlemmarna får bara vara medlemmar av ett lag i tävlingen
-Tävlande lag får inte delta med fler än ett bidrag


EMA '04 avgörs i två steg:

Inlämning I FRIVILLIG första inlämning som ska specificera idén bakom bidraget. Ger chans till fina priser, tidig uppmärksamhet från partnerföretagen och feedback från juryn.
-Priser Nio godkända bidrag vinner varsin tremånadersprenumeration på Datormagazin och ett godkänt bidrag vinner en SonyEricsson T630. Vinnarna utses genom lottning.
-Inlämningsmall Denna mall specificerar inlämning I.
-Inlämning Inlämning görs här senast 29 februari 2004 klockan 23:59. Senast denna tidpunkt måste lagen som vill vara med i inlämning I även vara anmälda!
Inlämning II, Slutinlämning Detta är den huvudsakliga inlämningen till tävlingen.
-Priser

1. "Best in show"
-stipendium 20.000 kr
-en SonyEricsson P900
-en 'Java Verified'-certifiering
-en helårsprenumeration på Datormagazin

2. Bästa bidraget i den ANDRA klassen*
-stipendium 10.000 kr
-en SonyEricsson P900
-en 'Java Verified'-certifiering
-en helårsprenumeration på Datormagazin

3. Bästa bland resterande bidrag
-stipendium 1.000 kr
-en 'Java Verified'-certifiering
-en helårsprenumeration på Datormagazin

7-10. Övriga vinnare, fördelade så att de totalt tio vinnarna utgörs av totalt fem bidrag från varje klass
-stipendium 1.000 kr
-en helårsprenumeration på Datormagazin

* Om t.ex. ett bidrag ur klassen spel utses till "Best in Show" kommer vinnare nr 2. att vara ett bidrag ur klassen nyttoapplikationer.

-Inlämningsmall Denna mall specificerar inlämning II, slutinlämningen.
-Inlämning Inlämning görs här senast 30 april 2004 klockan 23:59. Senast denna tidpunkt måste lagen även vara anmälda!


Bedömningskriterier

Domarpanelen kommer bland annat bedöma bidragets originalitet, möjligheten att kommersialisera applikationen samt hur välskriven och välkommenterad koden är. Om ett tävlingsbidrag innehåller delar som inte är byggda i J2ME (t.ex. en webbserver eller en databas) kommer hänsyn även att tas till dessa delar och de kommer påverka bedömningen positivt. Bidraget bör dock inte ha dominerande tonvikt på icke-J2ME-komponenter.


Domarpanel

Domarpanelen kommer bestå av representanter från Kungliga Tekniska Högskolan samt från Excitera Mobile Awards partners. Domarpanelens beslut kan ej överklagas.


Regler

1. För att pris ska delas ut måste allt som anges ovan i "Krav på Tävlaningsbidrag" och "Krav på Tävlande lag" vara uppfyllt.

2. För att pris ska delas ut måste tävlanden detaljerat kunna försvara sin kod mot alla misstankar om plagiering. Kod från tredje part får användas (bör förslagsvis inte dominera bidraget), men att så sker ska alltid anges. Domarpanelen förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlingbidrag om misstankar om brott mot detta består.

3. Domarpanelen kan närsomhelst under tävlingen flytta ett bidrag från en tävlingsklass till en annan.

4. Prisen som delas ut är personliga stipendium och avser inte ersättning för arbete. Enligt gällande skattelagstiftning (okt 1994) är de därför inte skattepliktig inkomst för mottagaren och utgör ej heller underlag för sociala avgifter. Ett utdelat stipendium innebär inte att Excitera Mobile Award eller tävlingens partnerföretag blir arbetsgivare till mottagaren eller till andra som berörs av stipendiet.

5. Tävlanden ger sitt samtycke till att tävlingsbidragens fullständiga källkod granskas av Excitera Mobile Award och domarpanelen. Tävlanden behåller dock upphovsrättigheter till koden och Excitera och domarpanelen verkar under sekretess. mottagaren eller till andra som berörs av stipendiet.

6. Medlemmar i domarpanelen eller övriga Excitera Mobile Award får inte lämna in bidrag till tävlingen.

7. Domarpanelen är en så kallad blind jury, d.v.s. medan bedömning av bidrag görs tillåts de inte se upphovsmännens namn (detta för att utesluta misstankar om intressekonflikter).

 


Genomförda Evenemang

18 mars Mobila Spel

Kortfattad sida om materialet vid evenemanget finns här.

 

5 februari Developing Wireless Applications

Kort referat av talarna sade vid evenemanget finns här.

 

26 februari Mobile Applications Evening I: Getting Started

Rapport från evenemanget inklusive länkar till visat material finns här.

 

19 Maj Gemensam final med prisutdelning

Läs rapport från den stora cermonin och se ett galleri över alla vinnare här.