Sparringalumnprogrammet
Under alumniträffen 16 april lanserades Exciteras "mentorsprogram light" - det s k Sparringalumnprogrammet. Programmet syftar till att bygga informella personliga kontakter mellan nya Exciteramedlemmar och Exciteras alumner.

Sparringalumnen ska - på ett sätt som kanske påminner om en sparringpartner i boxning - vara ett bollplank för den nya Exciteramedlemmen i hans eller hennes nya uppgifter i föreningen. Sparringalumnen kan också vara en resurs inför det yrkesliv som kommer efter Excitera och KTH.

Den nya medlemmen - sparringmedlemmen - kan å sin sida vara en värdefull informationskälla för sparringalumnen om aktuella Exciteraprojekt, och en bro till fler nya medlemmar.

Sparringalumnprogrammet drog igång i april 2005, och tar kontinuerligt emot nya medlemmar.
  • Är du projektledare i Excitera och har en ny medlem? Visa dem det här formuläret och be dem skicka in det ifyllt till kontaktpersonerna.
  • Är du en alumn som ännu inte anmält dig till programmet? Fyll i det här formuläret och skicka in det till kontaktpersonerna.
Kontaktpersoner för Exciteras sparringprogram:
Nicholas Montgomerie och Fredrik Samanta


Excitera tipsar om spännande SSES-tävling
2007-10-16
Det är inte längre svårt, dyrt eller tidskrävande att utveckla en mobiltjänst. SSES anordnar...
Läs mer


Alumni sparrar med de aktiva
2005-06-22
Alumni erbjuder Exciteras aktiva medlemmar möjligheten att få vägledning av en sparringalumn.
Läs mer


Informationskälla för arbetsgivare
2005-03-16
Alumniwebben är officiell informationskälla om tidigare aktiva medlemmars engagemang.
Läs mer