Alumni sparrar med de aktiva

Nu har Exciteras Sparringalumnprogram lanserats. Programmet syftar till att bygga informella personliga kontakter mellan nya Exciteramedlemmar och Exciteras alumner.

Sparringalumnen ska - på ett sätt som kanske påminner om en sparringpartner i boxning - vara ett bollplank för den nya Exciteramedlemmen i hans eller hennes nya uppgifter i föreningen. Sparringalumnen kan också vara en resurs inför det yrkesliv som kommer efter Excitera och KTH.

Lär mer om Sparringalumnprogrammet här.

Tillbaka

Excitera tipsar om spännande SSES-tävling
2007-10-16
Det är inte längre svårt, dyrt eller tidskrävande att utveckla en mobiltjänst. SSES anordnar...
Läs mer


Alumni sparrar med de aktiva
2005-06-22
Alumni erbjuder Exciteras aktiva medlemmar möjligheten att få vägledning av en sparringalumn.
Läs mer


Informationskälla för arbetsgivare
2005-03-16
Alumniwebben är officiell informationskälla om tidigare aktiva medlemmars engagemang.
Läs mer