Om Excitera Alumni
Excitera Alumni är ett exklusivt nätverk av tidigare aktiva Excitera -medlemmar. Alumnis medlemmar har framgångsrikt gått vidare från studier vid KTH och engagemang i Excitera för att ta nästa steg i utvecklingen till framtidens entreprenörer, ledare och initiativtagare. Excitera Alumni är en tillgång som finns med hela vägen och alumnerna finns till för att ge stöd till dagens aktiva medlemmar. Det är ett forum för affärsidéer, för utbyte av erfarenheter och för personlig utveckling. Här finns en rekryteringspool, men också möjlighet till trevligt umgänge.

Excitera Alumni har följande mission mot Excitera och dagens aktiva medlemmar:

  • Kulturbärare – bidra till kontinuitet i föreningskultur och värderingar
  • Inspiratör – visa att engagemang lönar sig långsiktigt
  • Resursgivare – förmedling av erfarenheter, kompetens & kontaktnätverk

Excitera Alumni anordnar ett antal aktiviteter varje år. För att bli antagen till Alumni rekommenderas minst ett års aktivt och kontinuerligt engagemang i Excitera och att Du minst påbörjat fjärde året vid KTH eller är med i Exciteras nuvarande styrelse.

Excitera tipsar om spännande SSES-tävling
2007-10-16
Det är inte längre svårt, dyrt eller tidskrävande att utveckla en mobiltjänst. SSES anordnar...
Läs mer


Alumni sparrar med de aktiva
2005-06-22
Alumni erbjuder Exciteras aktiva medlemmar möjligheten att få vägledning av en sparringalumn.
Läs mer


Informationskälla för arbetsgivare
2005-03-16
Alumniwebben är officiell informationskälla om tidigare aktiva medlemmars engagemang.
Läs mer